St Caecilia met 4 jubilea

Zondag 26 november, na de geslaagde uitvoering van de Kronungsmesse van W.A. Mozart in de Adrianus kerk Naaldwijk volgde de viering van St. Caecilia, de patrones van o.a. de koorzang. Na de welkomstkoffie volgde er een drankje om een toost te kunnen uitbrengen op de jubilarissen. Op onnavolgbare wijze werden de jubilarissen Mia Vente (40 jaar), Sita Wartna (40 jaar), Cisca van der Sluijs (40 Jaar), Elly Peters (50 jaar) en Theo Kroon (60 Jaar), toegesproken door onze dirigent Jos Vranken.

Helaas moesten we ook afscheid nemen van ons trouwe koorlid Arthur Duijnstee. Een bijzonder mens die gedurende meer dan 20 jaar, vanaf de oprichting als algemeen bestuurslid en later als trouwe 1e tenor zich altijd bezig hield met ondersteunende en uitvoerende taken.  Wekelijks was hij ruim van te voren bezig met de koffie en het gereedzetten van de stoelen en vleugel en na afloop was hij verantwoordelijk om alles weer in de oorspronkelijk staat terug te brengen. De Erevoorzitter Theo Vogels bedankte hem hiervoor en spelde hem de button “Best of the Best” op.

Comments are Disabled