In Memoriam Pastoor Mr. Drs. Louis Jacques Willem Berger

7 juli 2017 overleed Pastoor Berger. Hij was een markant persoon aan wie ons koor Cantate Domino veel heeft te danken. In onze begin jaren werd ons koor gemeden voor de opluistering van de katholieke liturgische vieringen in Den Haag. De oorzaak lag in de afsplitsing van ons koor van het parochiekoor in de Dekenale kerk in Den Haag. Overal waar wij probeerden om een Hoogmis of andere kerkdienst te zingen kregen we nul op rekest of gemaakte afspraken werden later geannuleerd. Het was Pastoor Berger die zijn nek uitstak en hier niet in wilde meegaan. Onze eerste Hoogmis zongen wij bij hem in de Pastoor van Ars kerk, maar ook tot op de dag van vandaag. Het bekende spreekwoord ‘Als er één schaap over de dam is, volgen er meer’ was ook hier van toepassing. Inmiddels heeft ons Liturgisch Koor Cantate Domino na ruim 20 jaar haar positie in de regio Den Haag en Westland verkregen. Maandelijks zingen wij in kerken, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Wij zijn Pastoor Louis Berger dankbaar voor zijn steun en vertrouwen in ons koor en wensen zijn familie veel steun toe bij het verwerken dit verlies.

Theo Vogels, erevoorzitter

Comments are Disabled