In Memoriam Pastoor Mr. Drs. Louis Jacques Willem Berger

7 juli 2017 overleed Pastoor Berger. Hij was een markant persoon aan wie ons koor Cantate Domino veel heeft te danken. In onze begin jaren werd ons koor gemeden voor de opluistering van de katholieke liturgische vieringen in Den Haag. De oorzaak lag in de afsplitsing van ons koor van het parochiekoor in de Dekenale kerk in Den Haag. Overal waar wij probeerden om een Hoogmis of andere kerkdienst te zingen kregen we nul op rekest of gemaakte afspraken werden later geannuleerd. Het was Pastoor Berger die zijn nek uitstak en hier niet in wilde meegaan. Onze eerste Hoogmis zongen wij bij hem in de Pastoor van Ars kerk, maar ook tot op de dag van vandaag. Het bekende spreekwoord ‘Als er één schaap over de dam is, volgen er meer’ was ook hier van toepassing. Inmiddels heeft ons Liturgisch Koor Cantate Domino na ruim 20 jaar haar positie in de regio Den Haag en Westland verkregen. Maandelijks zingen wij in kerken, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Wij zijn Pastoor Louis Berger dankbaar voor zijn steun en vertrouwen in ons koor en wensen zijn familie veel steun toe bij het verwerken dit verlies.

Theo Vogels, erevoorzitter

Concert Serviceflat Dekkershaghe voor herhaling vatbaar

 • Op onze wekelijkse  repetitieavond werd er woensdag 17 mei  vanaf 19:30 uur een concert gegeven in Serviceflat Dekkershaghe, Aaltje Noordewierstraat 12, Den Haag. Het was een zeer gevarieerd programma met Latijnse, Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse koorwerken.
 • Marian v/d Berg en Elly Peeters zingen het Still as the night

  Vader en zoon zingen Panis Angelus

  Solisten uit ons eigen koor zongen bekende duetten en solo’s, maar ook de piano-duetten van onze dirigent Jos Vranken met zijn vrouw Ine kregen veel waardering.

  Jos en Ine Vranken

  Na afloop volgde een gezellig samenzijn met de aanwezige bewoners onder het genot van een drankje en een hapje. Velen waren onder de indruk van de prestaties van ons koor en zagen met belangstelling een volgend concert tegemoet.

Inlooprepetitie woensdag 10 mei 2017 was een succes

Maar liefst 15 mensen (S4-A8-T2-B1) gaven gehoor aan onze uitnodiging op 10 mei naar de inlooprepetitie te komen. Met de koorleden meegerekend (S8-A10-T5-B5) kwamen wij in totaal op een geweldige hoeveelheid van 43 mensen! Een aantal waar wij wel op hadden gehoopt, maar niet op hadden gerekend, zoals voorzitter Aad dat verwoordde in zijn welkomstwoord. Fijn was dat ook Elly Peeters weer in ons midden was.

Jos begon dit keer met wat uitgebreidere stemoefeningen, om eventueel ongeoefende stemmen goed los te kunnen maken. Voor de avond was een speciaal papier gemaakt met daarop een aantal liederen. Gestart werd met het lied op de achterkant ‘God be with you till we meet again’, daarna kwam ‘Gouden harpen hoor ik ruisen’ aan de beurt, toen ‘God so loved the world’ en tenslotte het lied op de voorkant ‘Jesu dulcis memoria’. Al repeterende, gaf Jos tevens uitleg over de verschillende muziektermen die wij al zingende tegenkwamen en daar konden zelfs ook de ‘doorgewinterde’ CD-leden nog wat van opsteken! Na het doornemen van de stukken ging Jos in de herhaling met als eerste God be with you till we meet again, toen Jesu dulcis memoria en Gouden harpen hoor ik ruisen en als laatste God so loved the world. Als ‘afscheidstune’ werd aan het eind nog één keer (heel toepasselijk) het ‘God be with you till we meet again’ gezongen, waarna Jos alle gasten bedankte voor hun aanwezigheid. Deze avond was bij wijze van experiment, zei hij, en hopelijk blijft het niet bij deze ene keer. Ten slotte kreeg iedereen nog een enquête uitgereikt, waarop hij/zij d.m.v. cijfers kon aangeven wat men van de avond gevonden had. Toen was het tijd om de droge kelen te dorsen met een drankje, aangeboden door Cantate Domino!

Cantate Domino zet kelen en deuren open!

Op woensdag 10 mei a.s. is er een ‘inlooprepetitie’ in het Hofstad Lyceum aan het Colijnplein 9 in Den Haag. U moet echter de achteringang nemen via de Donker Curtiusstraat. Als u te voet of met de fiets komt kunt u vanaf het Colijnplein deze straat links inslaan. Met de auto dient u deze straat via de Monseingneur Nolenslaan in te slaan i.v.m. eenrichtingsverkeer. Na de sportvelden aan de linkerkant ziet u  een woning.  Direct hierna links de inrit inrijden (let op paaltje). Na het openstaand schuifhek rechts aanhouden. Wij zullen u daar verder begeleiden en de mogelijkheid geven een repetitie mee te maken, gewoon te ervaren. U kunt op die avond vanaf 19:30 uur bij ons binnenlopen, een kopje koffie of thee mee drinken en vanaf 20.00 uur met ons meezingen.  Jong of oud, man of vrouw, iedereen is welkom!  Met elkaar zullen we serieus werken aan mooie stukken maar gezelligheid voert de boventoon.  Iedereen kan zingen en onder leiding van Jos Vranken jr. zul je versteld staan hoe hij al die stemmen tot een mooie klank en harmonie kan toveren. En deze magie zorgt er voor dat we al jaren prachtige uitvoeringen kunnen verzorgen zoals het sfeervolle kerstconcert in de Loosduinse Abdijkerk of de jaarlijkse Krönungsmesse van Mozart in Naaldwijk. Dit zijn muzikale feestjes!

En mocht u twijfelen, de locatie niet weten, willen carpoolen of heeft u andere vragen, bel of mail gerust naar Cisca van der Sluijs (06-28327388 // cisca.vandersluijs@gmail.com)

Jubileumviering 2 april 2017 : 20 jaar Liturgisch Koor Cantate Domino

Liturgisch Koor Cantate Domino in de kerk aan de Elandstraat Den Haag

Officieel op 2 april 1997 zag Liturgisch koor Cantate Domino het levenslicht. Dat 20-jarig jubileum werd gevierd in de kerk aan de Elandstraat. Tijdens de viering werd – hoe kan het anders – de Jubiläums Messe van Jos. Gruber uitgevoerd met enkele bijpassende motetten. Na de viering was er een gezellig samenzijn met de kerkgangers, waarbij het koor voor een lekker hapje ‘erbij’ had gezorgd. Op de eerste verdieping van de kerk kwamen de koorleden nadien bijeen om met elkaar nog even van gedachten te wisselen. In de vroege ochtenduren had het daar al gegonsd van bedrijvigheid en de catering o.l.v. Cisca was dik voor elkaar. Leuk dat Betty Frijters aanwezig was, koorlid van het eerste uur, bestuurslid van weleer en lid van verdienste van het koor. Van Agnes Hoogenboom (ook lid van verdienste), van Elly Peeters (jammer genoeg te vermoeid om te komen) en van Trees Krans, contactpersoon van de Elandstraatkerk werden kaarten voorgelezen. Deze jubileum-opmaat krijgt straks in juni/juli een vervolg als vrijwel het hele koor een reis maakt naar Bendorf/Koblenz in Duitsland, waar we onderweg gaan zingen in de Dom van Keulen, in de kerk van Bendorf en hoogstwaarschijnlijk ook in die van Sankt Goar. Voorwaar iets om naar uit te zien…..!

 

Ereleden

Sinds de ledenvergadering van 2015 kent ons koor het fenomeen ‘Erelid’.

Erevoorzitter met oorkonde

Een glunderende Erevoorzitter

Dhr. Theo Vogels – betrokken bij de oprichting van het koor in 1997, twaalf achtereenvolgende jaren voorzitter, aanjager en procesbewaker bij allerlei activiteiten en zelfs vanuit zijn verblijf in Spanje enorm kritisch en betrokken bij het wel en wee van het koor – werd op 15 april 2015 na acclamatie door de aanwezige koorleden en na het voorlezen van de ‘laudatio’ door de nestor van het koor dhr. Theo Kroon, benoemd tot bijzonder erelid van het koor, namelijk erevoorzitter. Al een enorme staat van dienst opgebouwd bij andere koren, blijft hij actief tenor en zet zich in voor de website van ons koor. Hulde!

Erelid Nico Poort

Erevoorzitter decoreert Erelid

Een jaar later, tijdens de ledenvergadering van 30 maart 2016, viel dhr. Nico Poort dezelfde eer te beurt, zij het dat hij tot ‘gewoon’ erelid werd benoemd. Hij is twaalf jaar lang secretaris geweest van het koor, maar dat combineerde hij gedurende een aantal jaren met het penningmeesterschap, terwijl hij het laatste jaar daarbij ook nog eens voorzitter was. Delegeren was niet z’n grootste vaardigheid, want hij wilde altijd nauw betrokken blijven bij alle activiteiten die het bestuur ontplooide. Alles bijeen: een sterk staaltje

Beide heren kregen – behalve de daarbij behorende oorkonde – de originele koorspeld opgespeld, voorzien van een klein robijntje. Dat zij het nog jaren waardig en in goede gezondheid mogen dragen als bewijs van hun bijna onbegrensde inzet voor het Liturgisch koor Cantate Domino.

 

Vertrek Nico Poort

Nico Poort (bruine trui) luistert aandachtig

Aan het einde van de repetitie op 18 januari 2017 namen we afscheid van Nico Poort als koorzanger, vooralsnog blijft Nico lid van ons koor zodat hij, als hij in de buurt is altijd bij ons kan aanschuiven en Erelid blijf je voor het leven.

Jos Vranken

Jos Vranken refereerde aan de lange staat van dienst en de vele functies die Nico in de afgelopen jaren heeft vervuld binnen ons koor en dankte hem daar voor namens geheel Cantate Domino

Restte Nico nog te zeggen dat hij dit alles met plezier heeft gedaan en als we in de buurt van Vaassen komen  we niet moeten schromen om een bakkie te komen doen in het huis naast de molen.  Dat zullen we zeker doen.

 

Feest van Christus Koning

Zondag 20 november a.s. wordt met het Feest van Christus Koning het kerkelijk jaar afgesloten. Om twee redenen is dat voor ons koor een jaarlijks terugkerend hoogtepunt.
Allereerst voeren we traditioneel de Krönungsmesse van W.A. Mozart uit. Dit jaar is dat weer met de begeleiding van het Delfts Symphonie Orkest en Jeroen de Ridder achter het orgel. Onze eigen dirigent Jos Vranken heeft de algehele leiding. Zoals al jaren gebruikelijk zal de plechtige en feestelijke Hoogmis plaatsvinden in de Sint Adrianuskerk te Naaldwijk, Molenstraat 31. De aanvang is om 11:00 uur. Het voorprogramma start om 10:45 uur.
Direct na afloop van de viering is er achterin de kerk de mogelijkheid onze dirigent Jos Vranken en zijn vrouw en koorlid Ine Vranken te feliciteren met hun 50 jarig huwelijksfeest.
Eveneens direct na afloop vieren we de naamdag van St Caecilia, patrones van o.a. de koorzang in Partycentrum “De Binnenhof. Tijdens deze bijeenkomst zullen onze koorleden mw. Ria Naessens (25 jaar) en dhr. Theo Vogels (60 jaar) in het zonnetje worden gezet vanwege hun koorjubileum.

Weer twee nieuwe leden

 

REPETITIE WOENSDAG 2 MAART 2016

 • Hannie Brugman en Toos van Zeijl-Raaphorst werden vanavond officieel geïnstalleerd als lid van Liturgisch Koor ‘Cantate Domino’. Dat was één van de laatste wapenfeiten van scheidend voorzitter Nico Poort. Hij heette beide nieuwe leden van harte welkom en sprak de wens uit dat zij met veel plezier komen en blijven zingen.
 • IMG_8680

  onderschrift

  IMG_8689

  Nico spelt op

(Cisca: bedankt voor de foto’s)

Peter van Leeuwen, secr. Liturgisch Koor Cantate Domino

Concert Coornhertcentrum 17-2-2016

CD in Coornhertcentrum 17-02-2016 10 (6a) Erasmusplein, Den Haag

Dat is weer eens wat anders: niet in een kerk, niet in een katholieke omgeving, maar deze keer traden we in een op humanistische beginselen gebaseerd verzorgingshuis voor het voetlicht. Het programma was met het oog daarop enigszins aangepast: Whispering Hope (kent u de versies van Mieke Telkamp en van Jim Reeves?), het Wiegenlied van Brahms en het van Claudia de Breij bekende nummer ‘Mag ik dan bij jou’ stonden op de lijst, evenals een drietal vrolijk stemmende pianostukken, gespeeld door Jos en Ine. In een akoestisch prima zaal zong het koor uiteraard ook nadrukkelijk traditionele motetten van Mozart, Gounod, Haydn, e.a. De circa veertig belangstellenden lieten waar mogelijk  hun enthousiasme blijken middels geklap, meezingen en meedeinen. De leiding van het centrum was erg in de nopjes met ons optreden: een erg mooi koor, mooie klanken en wat haar betreft: graag voor herhaling vatbaar! En dat gevoel is wederzijds: we werden in een aparte ruimte opgevangen, kregen koffie met een koekje vooraf en frisdrank in de pauze. Ook de verdere begeleiding was puik in orde. Hopelijk mogen we er nóg eens komen……!

CD in Coornhertcentrum 17-02-2016 10 (10)CD in Coornhertcentrum 17-02-2016 10CD in Coornhertcentrum 17-02-2016 10 (5)

Een goed begin . . . .

Repetitie woensdag 13 januari 2016

Aan het begin van deze eerste repetitie van het nieuwe jaar heette voorzitter Nico Poort iedereen van harte welkom. Met name stond hij stil bij de alten Hannie Brugman en Toos Raaphorst, van wie de eerste, vanavond voor het eerst komt kijken en sfeer proeven. De tweede heeft besloten – na haar ervaringen rond de kerst – lid van ons koor te worden. Mooie ontwikkelingen ! !IMG_9538

IMG_9540

Hoe blij kan je zijn met een leeg glas

IMG_9542

Waarover spraken zij ?

Vanwege de Nieuwjaarsborrel repeteerden we die avond een goed uur en na de repetitie keek onze voorzitter in zijn Nieuwjaarsrede even terug op het afgelopen jaar. Daarna werd het glas geheven en volgde een gezellig samenzijn.IMG_9543

 

Drie Zilveren Jubilarissen

Zondag 22 november 2015

Na een enerverende uitvoering van de Kroningsmesse van W.A. Mozart, gedurende de Hoogmis van Christus Koning in de St. Adrianuskerk in Naaldwijk, werd het jaarlijkse St. Ceciliafeest, patrones van de muziek, gevierd.

IMG_2056

Jos Vranken en Jubilaris Mirjam Halverhout

Gedurende deze viering werden 3 koorleden onderscheiden met de Zilveren Gregoriuspenning voor 25 jaar zingen in Liturgische Kerkkoren.

Twee sopranen, Mirjam Halverhout en Marianne van den Berg en de alt, Trees Persoon.

IMG_2064

Jos Vranken spelt onderscheiding op bij Marianne van den Berg

Alle drie zijn ze actief geweest bij Deo Sacrum in Poeldijk, maar nu al jaren bij Cantate Domino.  Trees heeft ook meegedaan aan een aantal indrukwekkende projecten.

IMG_2070

Eén van de kleinkinderen spelt de onderscheiding op bij Trees Persoon

IMG_2075

Drie trotse jubilarissen naast dirigent Jos Vranken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee nieuwe CD Leden

NW lid CD

Voorzitter reikt de documenten uit aan bas Jos Oosenbrug

Het is alweer bijna een maand geleden, maar op de repetitie van woensdagavond 18 november werd door onze voorzitter Nico Poort met veel plezier 2 nieuwe leden geïnstalleerd. In een tijd waarin het moeilijk is om koorleden te vinden voor een gemengd koor, laat staan mannen, is het daarom een rijkdom als je 2 nieuwe mannen als lid mag installeren. Het was ook nog eens mooi verdeeld met 1 tenor en 1 bas.

WP_20151118_21_36_44_Pro

Voorzitter plaatst de CD spelt bij de tenor Johan Rietveld

 

 

Een leven lang zingen

Lang geleden, toen ik 10 jaar jong was, ben ik gestart met zingen. Mijn vader was al jaren lid van het herenkoor in de Theresia van Avilakerk. De parochie Antonius Abt waar wij toen onder hoorden had een kinderkoor o.l.v Han van Koert. 12,5 Jaar heb ik bij dit koor mogen horen en heb er altijd met veel plezier gezongen. Ook toen ik op de middelbare school zat, mochten we met een huwelijksmis  even naar de kerk om mee te zingen.

!cid_379E7492-74CE-4D91-93AA-7C40EE74B009@home

1986 Martelaren Parochie met Richard Ram

1982-10-10 Cantate Maria Imaculatae in Heiloo

1982 Elandstraat koor en orkest

In 1978 was ik inmiddels verhuisd, getrouwd en 2 dochters gekregen en woonde vlak bij de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in de Elandstraat. Daar was een groot koor o.l.v. Ton van Nierop. Eerst een keer luisteren en ja, het zingen ging toch weer kriebelen. Bij zo’n koor zingen is wel een uitdaging, dacht ik en meldde mij aan. Na een half jaar met plezier daar gezongen te hebben vroeg de toenmalige Pastoor Stagge of ik voor “even” de functie van voorzitter wilde bekleden. Het toenmalige bestuur was tijdens een leden vergadering geheel opgestapt. Ja, dat kan wel eens gebeuren! Deze functie heb ik samen met Mevr. Haak  (secretaresse) Joke Ledderhof (penningmeester) en Zr. Elisa Min (bibliothecaris) 15 jaar volgehouden. Er werden maandelijks grote missen uitgevoerd met een heel orkest. Ik denk aan Puccini (Messa di Gloria), Anton Diabelli, Mozart, Haydn. Na 10 jaar werd het dameskoor Cantate Maria Immaculatea samengevoegd met het Herenkoor Cantate Domino. Daar weinig nieuwe jonge leden zich aanmeldden en de ouderen langzaam maar zeker afhaakten werd het koor (dat toen o.l.v. Karel Smagge stond), in 1992 opgeheven. Ja, en dan ga je maar weer gewoon naast je man in de bank zitten tijdens de zondagse viering.

2008-10-15 Inigo in Lourdes

2008 Lourdes

2011-10-23 Gregoris

2011 Zilveren Gregorius

Na de verhuizing in 1995 naar Den Haag-Zuid heb ik me in 2001 toch weer aangesloten bij het gemengde koor van de Emmausparochie, Non Nobis Sed Deo o.l.v. André Boonen en later o.l.v. Freek Elbers. Het was een heel gezellig koor met zeer wisselende motetten en missen van meerdere componisten. In 2009 heb ik tenslotte besloten om over te stappen naar mijn huidige koor daar ook dit koor aardig inkromp en er geen nieuwe leden bijkwamen. Het Liturgische koor Cantate Domino repeteert eenmaal per week in het Octogoon van het Hofstad Lyceum te Den Haag op de woensdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur en o.l.v niemand minder dan Jos Vranken jr. Voor en na de repetitie is het een gezellig samenzijn met een kopje koffie.

Nu zult u denken dat ik echt wel heel goed kan zingen maar iedere dirigent heeft weer andere kwaliteiten en principes. Daar moet je je natuurlijk wel naar aanpassen en zo leer ik nog steeds iedere keer. We zingen gemiddeld 1 x per maand in een kerk binnen of buiten de regio Den Haag, in een ziekenhuis of concerteren in een bejaardenhuis. We geven ook jaarlijks een kerstconcert in de Abdijkerk van Loosduinen en de uitvoering van de Krönungsmesse van Mozart (vaak met orkest) in de Naaldwijkse Adrianuskerk behoort tot de jaarlijkse hoogtepunten.

Mijn ervaring – na zoveel jaar lid te zijn van een koor – is dat het zeer veel ontspanning en rust geeft en waarvan je voor de hele komende week weer energie krijgt!!

Kunt u ook zingen ? Zing dan mee!

Cisca van der Sluijs

Kees Veerkamp Overleden

Op zaterdag 29 augustus jl. is Kees Veerkamp overleden. Kees is 72 jaar geworden.
Kees heeft een groot aantal jaren deel uitgemaakt van Deo Sacrum Poeldijk.
Afscheidsviering uit dankbaarheid wordt gehouden op vrijdag 4 september om 10.30 uur in de Bartholomeuskerk, Voorstraat 109 te Poeldijk

Niet alleen binnen Deo Sacrum heeft hij een grote rol gespeeld, ook voor Liturgisch Koor Cantate Domino is hij van grote betekenis geweest.
Rond de eeuwwisseling, intussen wel ongeveer vijftien jaar geleden, is hij enige tijd voorzitter geweest.
Toen hij pastoraal werker werd in een Poeldijks verzorgingshuis zette hij een punt achter zijn kooractiviteiten.
Met respect zullen wij ons Kees blijvend herinneren.

Met vriendelijke groet,
Nico Poort, voorzitter
Peter van Leeuwen, secretaris

Weekend Kranenburg (4-5 juli) nieuw)

Kennelijk heeft ons koor een verpletterende indruk achtergelaten in 2014, want niet lang na die spectaculaire viering (want: met tromgeroffel van meerdere Nederlandse en Duitse schutterijen) sijpelden de eerste berichten binnen dat we daar het erop volgende jaar weer welkom zouden zijn. Hoe je er ook over denkt: een hele eer!

4-5 juli 2015 CD in Kranenburg 045Zaterdagmiddag vertrokken we rond het middaguur met de bus uit Poeldijk. Bij de inmiddels bekende jeugdherberg ‘De Wolfsberg’ namen we even een kopje koffie met cake en verdeelden we de kamers. Vervolgens ijlden we ons naar de Petrus en Pauluskerk om even stevig te repeteren. 4-5 juli 2015 CD in Kranenburg 029

4-5 juli 2015 CD in Kranenburg 037Na het eenvoudige, maar zeer smakelijke avondmaal beleefden we een relaxte zaterdagavond, waar sommigen gingen wandelen, anderen lekker buiten zaten te keuvelen en waar we halverwege de avond met z’n allen meededen aan een op Duitsland gerichte quiz, samengesteld door Dicky en Aad van der Deijl. Echt super gezellig, waarin het deelnemen verheven is boven het schuiven van prijzen. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen, dat de wijn meer dan voortreffelijk smaakte!

4-5 juli 2015 CD in Kranenburg 041

De uitvoering in alle vroegte op de zondagmorgen (om zeven uur uit de veren, dat gaat nergens over!) klonk weer als een klok. De Kleine Orgelsolomesse van Haydn is dan ook zeer dankbaar om uit te voeren. Helaas was de entree van de schutterijen dit jaar beduidend minder spectaculair, maar het vendelzwaaien na afloop beter dan het voorgaande jaar. Voorganger hulpbisschop Everardus de Jong van Roermond en de plaatselijke pastor Scholten waren weer zeer verguld met onze bijdrage.

Direct na afloop werd de aftocht geblazen, al deden we eerst nog even de jeugdherberg aan, waar we om organisatorische redenen wéér een warme maaltijd kregen aangeboden. Rond een uur of drie kwamen we in de stromende regen aan in Poeldijk. Voorwaar een bliksembezoek, maar wel een om met veel plezier op terug te kijken.

 

Wordt ook lid

Direct doen als je van goede meerstemmige koormuziek houdt !  Je krijgt er geen spijt van.

Meer informatie volgt binnenkort. U weet wel we zijn deze site aan het opbouwen.