Kerstconcert Cantate Domino in Abdijkerk

Liturgisch Koor Cantate Domino geeft op zondag 10 december om 13.00 uur in de Abdijkerk aan de Willem III straat in Loosduinen het traditionele “Romantisch Kerstconcert”. Op het programma staan bekende en minder bekende kerstliederen uit binnen- en buitenland.

Het concert staat onder leiding van Jos Vranken jr, de muzikale begeleiding is in handen van Richard Ram. De toegangsprijs bedraagt 12,50 euro, inclusief een drankje na afloop. Kaarten zijn verkrijgbaar via mariannehaaring@gmail.com en treespersoon@kpnplanet.nl

Het koor repeteert op woensdagavond van 20.00 -21.30 uur in het Octogoon van het Hofstad College, Colijnplein 9 in Den Haag. Nieuwe koorleden zijn van harte welkom! Interesse ? Kijk voor meer informatie op onze website, Cantate Domino | Liturgisch koor in de regio Haaglanden (cantate-domino.nl)  , of kom langs bij onze repetitie. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar!

 

De Abdijkerk in Loosduinen is omstreeks 1230 gebouwd. Het is het oudste kerkgebouw binnen de gemeente Den Haag.

Christus Koning in de Adrianuskerk in Naaldwijk

Sinds jaar en dag luistert Liturgisch Koor Cantate Domino de viering van Christus Koning in de Adrianuskerk in Naaldwijk op. Jarenlang was het traditie dat hierbij de Krönungsmesse van Mozart ten gehore werd gebracht. Door veranderende omstandigheden hebben we de laatste jaren het programma aangepast.

Pastoor Van Steenvoorden en de dirigent van Cantate Domino, Jos Vranken jr.,  hebben het idee opgevat om dit jaar in samenwerking met nog drie andere kerkelijke koren uit het Westland, te weten Jubilate Deo uit Wateringen, Cantemus Domino uit Honselersdijk en Cantemus Domino uit Naaldwijk de viering muzikaal vorm te geven.

Op het programma staan onder andere de Messe Bréve in C van Charles Gounod , het Jubilate Deo van Halmos en het Ave Verum van Mozart. De muzikale begeleiding is in handen van Jeroen de Ridder (organist) en het klassieke kamerorkest Westland Klassiek.

De viering is op 26 november 2023 om 11:00 uur in de Adrianuskerk, Molenstraat 29, 2671 EW Naaldwijk.

Iedereen is van harte welkom!

MS. Jos Vranken

In september 2023, had het liturgisch koor Cantate Domino met twee jubilea een bijzonder optreden op een unieke locatie in het vooruitzicht. Het Haags-Westlandse koor bestond 25 jaar en luisterde een dienst op aan boord van een bijna 100 jaar oud schip dat vernoemd is naar de vader van dirigent Jos Vranken jr., die dat jaar zijn 65-jarig dirigentschap vierde. Op 10 september reisden de koorleden af naar de Waalhaven in Nijmegen waar de voormalige stoompassagiersraderboot, de MS. Jos Vranken, uit 1925 ligt.

Voorgeschiedenis

In het voorjaar van 1965 zagen de heren Pors en Van Costen van de N.V. Internationaal Motortransportbedrijf (IMT), een Rotterdamse organisatie die de belangen van de binnenvaart behartigde, in het Eemskanaal bij Delfzijl een oude raderboot liggen. Het was de “Hugo Basedow”, een oud Duits radarschip met een glorierijk verleden. Het schip was in 1925 gebouwd in Duitsland, en diende als passagierschip voor de Elbe. Het schip kon maximaal 1411 passagiers vervoeren en had als thuishaven Lauenburg. De beide heren waren zo enthousiast dat zij besloten het schip te kopen en in zijn oorspronkelijke staat te herbouwen. De bestemming moest kantoor- en bevoorradingsschip worden, als ligplaats werd voor Rotterdam gekozen. In 1967 kon de restauratie van het schip worden afgerond.

Relatie met Jos Vranken

De heren Van Costen en Pors waren beiden lid van “Rotte’s Mannenkoor”, een koor waar Jos Vranken sr. in de jaren zeventig van de vorige eeuw dirigent van was. Om het vijftienjarig jubileum van het IMT in 1965 luister bij te zetten, componeerde Jos Vranken sr. de Rhenus Cantate, een hymne gewijd aan de binnenschipper. De eerder genoemde heer Pors schreef de verbindende teksten. De cantate werd door het koor, met begeleiding van het toenmalige West-Nederlandse Symfonie Orkest, voor een overvolle Rivièrahal in Rotterdam uitgevoerd. Als gebaar van dankbaarheid besloot het bestuur van het IMT het gerestaureerde schip te vernoemen naar de dirigent van het Rotte ’s Mannenkoor, en gaat de boot vanaf die tijd door het leven als ms. “Jos Vranken”.

Heden

Het schip werd in 1985 verkocht aan de Stichting Katholiek Cultureel Centrum Nijmegen. Na een verbouwing werd het door de toenmalige premier Lubbers in dienst gesteld. Het is nu in gebruik als schipperscentrum, binnenvaartmuseum en kerkschip voor parochianen van families uit de trekkende bevolking, zoals binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Zij kunnen er naar de kerk gaan, trouwen, gedoopt worden, hun eerste communie doen en zelfs hun uitvaart, hoe toepasselijk, laten plaats vinden.

Bezoek Cantate Domino 10 september

Het leek het bestuur van Liturgisch koor Cantate Domino een aardig idee om, als gebaar richting haar dirigent Jos Vranken Jr., die in 2023 zijn 65-jarig dirigentschap vierde, te onderzoeken of er een mogelijkheid bestond om als koor een bijdrage te leveren aan één van de diensten die op de ms. Jos Vranken worden gehouden. Bovendien pastte dit ook mooi binnen de activiteiten t.g.v. het 25-jarig jubileum van dit koor. Op 10 september was het zover en luisterden zij de dienst op aan boord van de ms. Jos Vranken. Organist Ed van Aken begeleidde het koor. Zij zongen de Missa in C (Brevissima) van Johann Ernst Eberlin (1702 – 1762), Jesu dulcis memoria van L. Bardos, Ave verum van W.A. Mozart en als slotlied Jubilate Deo van László Halmos (1909 – 1997).

De Rhenus Cantate van Jos Vranken sr. 

Jos Vranken jr. maakte van de gelegenheid gebruik om het het handschrift van zijn vader’s partituur van de Rhenus Cantate aan te bieden aan het Binnenvaart Musuem Nijmegen dat tegenwoordig op ms. Jos Vranken is gevestigd.

Romantisch Kerstconcert

In het najaar van 2022, heeft het koor, zoals gewoonlijk, een druk programma.

Op zondag 20 november verleende het koor haar medewerking aan de Hoogmis in the Adrianuskerk, te Naaldwijk. Jos Vranken Jr. dirigeerde, Jeroen  de Ridder bespeelde het orgel en Marijke Groenendaal nam de sopraan solo partijen voor haar rekening. Op het programma stonden de Missa brevis in Bes, ‘Kleine Orgelsolo-Messe’ van Joseph Haydn, het Laudate Dominum en het Ave Verum W. A. Mozart, en Psalm 93 Koning is onze God, in de bewerking voor vier stemmen van M. Pirenne. Pastoor J.C.M. Steenvoorden was de voorganger.

Op zondag 18 december 2022 verzorgt Liturgisch Koor Cantate Domino, o.l.v. Jos Vranken Jr. en met medewerking van organist Richard Ram, haar traditionele Romantisch Kerstconcert.
Toegang is € 12,50 (incl. 1 consumptie na afloop). Kaarten zijn beschikbaar bij Trees Persoon (treespersoon@kpnplanet.nl), bij de leden van het koor, of, voor zo ver nog beschikbaar, aan de kerk. Op 18 december opent de Abdijkerk om 14.00u haar deuren.

Op kerstavond, 24 december 2022, zingt het koor in de Kerstnachtdienst in the H. Ignatius (Elandstraatkerk), in Den Haag, o.l.v. Jos Vranken Jr. en met medewerking van organist Ed van Aken. Naast verschillende motetten, zal het koor de Messe brève en C majeur van Ch. Gounod ten gehore brengen.

Onwankelbaar was zijn geloof

Theo Kroon
21 februari 1932 – 7 juli 2022

Het kwam niet onverwachts, maar het moment van overlijden is toch altijd weer aangrijpend.

In aanwezigheid van zijn vrouw Willy en zijn kinderen overleed donderdagavond 7 juli  ons Lid van verdienste Theo Kroon in alle rust nadat hij op het laatste moment nog afscheid had mogen nemen van zijn kleinkind uit Australië.

Theo is zijn leven lang betrokken geweest bij kerk en koorzang. Hij begon zijn zang carrière in de Elandstraat-kerk onder leiding van Jos Vranken Sr. Diens overlijden werd in 1974 aanleiding voor zijn overstap naar het Dekenale kerkkoor Cantemus Domino in de Parkstraat te Den Haag. Daar heb ik hem leren kennen.

In 1996 was hij nauw betrokken bij de oprichting van ons Liturgisch Koor Cantate Domino. Daar spraken wij af voortaan koormaatjes voor het leven te blijven.

Ofschoon Theo een bestuursfunctie niet ambieerde, konden we altijd op hem terugvallen om gebruik te kunnen maken van zijn journalistieke kwaliteiten. Wijzigingen in de statuten liepen altijd via Theo. Alles schreef hij met vaste en duidelijke hand. Het computer tijdperk heeft hij bewust vermeden.

Op Theo kon je bouwen. Hij was er altijd, ondanks de lange rit die hij wekelijks in weer en wind vanuit Voorschoten naar onze repetities moest maken.  Pas de laatste paar weken was het te veel voor hem.

Theo was een vriendelijk integer mens die nooit klaagde maar zijn mening ook niet onder stoelen of banken stak. We verliezen in hem onze nestor en trouw koorlid met een prachtige 1e tenor stem.

Wij wensen zijn vrouw Willy en familie de komende tijd veel sterkte toe.

Theo Vogels, Erevoorzitter

Concert in de Sint-Bartholomeüskerk, Nootdorp

Op zondag 24 april verzorgt Liturgisch Koor Cantate Domino een concert in de Bartholomeuskerk in Nootdorp ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de parochie. Het concert begint om 15.00 uur en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door organist Ed van Aken.

We bieden u een gevarieerd programma met delen uit missen van Gounod, Gruber, Perosi en Gretchaninoff, liederen in het Hongaars, Engels en Frans, en verschillende Latijnse motetten van onder meer Kedroff, Kersch, Aichinger, Bardos en Halmos. U bent van harte welkom.

In Memoriam Peet van Leeuwen

In Memoriam

Peter van Leeuwen

19 juni 1950  –   5 februari 2022

Woensdag 26 januari stonden we zoals gebruikelijk na de repetitie, onder het genot van een hapje en een drankje, gezellig met elkaar te praten over van alles en nog wat.

Zaterdag 5 februari bereikte ons het trieste bericht dat onze secretaris, Peter van Leeuwen, na een kort ziekbed in het bijzijn van zijn familie was overleden.

Peter van Leeuwen, onder zijn vrienden beter bekend als Peet, stond zijn leven lang voor iedereen klaar. Zijn altijd positieve, onbaatzuchtige en vrolijke karakter maakte hem geliefd bij iedereen. Zijn ondeugende gezicht en humor waren zijn handelsmerk.

Hij werd lid van ons koor in 2005 en waren erg gelukkig met zijn tenorstem. Al snel bleek dat hij over meer gaven beschikte. April 2009 trad hij toe tot het bestuur om in april 2015 onze secretaris te worden. Hij zou dit jaar de voorzittershamer overnemen.

Hij was rap met de pen en zijn onvolprezen wekelijkse terugblik zullen we blijven herinneren. Tijdens de huidige Corona pandemie onderhield hij regelmatig contact met de leden. Hij zocht en vond overal tijd voor.

De viering van ons 12,5 jarig bestaan op 19/20 juni 2009 werd mede door hem georganiseerd. In 2014 gingen we onder zijn leiding een weekend naar Kranenburg.

Onvoorstelbaar dat iemand die zo sociaal, betrokken en actief midden in het leven stond er plots niet meer is. Peet we gaan je enorm missen, maar dat weegt niet op tegen het verlies dat Ria en de kinderen moeten verwerken. Wij wensen hen de komende tijd veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Theo Vogels, Erevoorzitter

Antoon Gaemers overleden

door: Peter van Leeuwen

Ons heeft een zeer droevig bericht bereikt. Oud- en erevoorzitter Theo Vogels belde met de mededeling dat een goede jeugdvriend van hem, met name uit koorkringen, afgelopen week is overleden aan de gevolgen van het corona-virus. Deze vriend, dhr. Antoon Gaemers, heeft in 2018 als projectzanger bij de tenoren meegedaan aan de uitvoering van de Krönungsmesse in Naaldwijk. Al meerdere jaren is hij bovendien één van de belangrijkste sponsors hiervan en konden we steeds rekenen op een substantieel bedrag. Hij is tevens de zwager van ons oud-koorlid Arthur Duijnstee.

Maar zijn belangrijkste inbreng voor onze koorvereniging dateert al van veel vroeger datum. In april 1997 was hij één van de oprichters van ons koor en in de aanloop ernaartoe heeft hij zich daarvoor enorm ingezet. Vervolgens is hij een aantal jaren als tenor lid gebleven. Begrijpelijk dat hij zich zo kort geleden als projectzanger als een vis in het water voelde. Bourgondiër als hij was, was hij met een glas wijn in de hand altijd in voor een praatje, ook na de repetitie. Als koorvereniging zijn we hem enorm dankbaar voor wie hij was en voor wat hij voor ons betekend heeft.

Onvoorstelbaar dat iemand die zo sociaal, betrokken en actief midden in het leven stond, deze strijd heeft verloren. Met Theo en zijn echtgenote Lia zijn ook wij stil en bedroefd. Alle directe nabestaanden, vrienden, kennissen, buren en zakenpartners wensen wij veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Hoogmis Pastoor van Ars, 2 februari 2020 om 10.30 uur

ORDE VAN DIENST,  Maria Lichtmis

Voor de mis                       Ave Maria – M5                                               Fr. Witt (Heren)

Openingslied                     Wij treden biddend in Uw licht                          GvL 558

Kyrie                                 Messe Brève in C (Q)                                       Charles Gounod

Gloria                               Messe Brève in C (Q)                                       Charles Gounod

Tussenzang                      Hoe verblijd was ik                                          GvL 122 I

Halleluja                           Halleluja; Een licht                                          Zie onder

Evangelie                          Lof en heerlijkheid                                           GvL 264

Geloofsbelijdenis               Credo III                                                         GvL 812

Voorbeden                         Heer onze God                                                GvL 361

Offerande                          Fons amoris – 80                                             A. Tillai

Sanctus en Benedictus        Messe Brève in C (Q)                                       Charles Gounod

Eucharistisch gebed           Als wij dan eten                                               GvL 304

Onze Vader                       Pater noster – 23                                             Nik. Kedroff

Gebed en vredeswens

Agnus Dei                         Messe Brève in C (Q)                                       Charles Gounod

Tijdens communie              Ave Verum – 07                                               Edward Elgar

Communielied                   Nu is het woord gezegd                                    GvL 157

Slotlied                             Jubilate Deo – 52                                             L. Halmos

 

Nachtmis Elandstraat kerk

 Kerstnacht 24 december 2019  om  22.30 uur;

Elandstraat Kerk  Den Haag

Voorgangers: Pastor V. Wang svd; Marijke Witteman pw  m.m.v.

Liturgisch Koor Cantate Domino en Ed van Aken orgel/vleugel

Dirigent: Jos Vranken

Gezangen voor de viering:

Transeamus –                                 Hubert Cuypers

Mary Mother sweet and mild

Wohl mir dass ich Jesus habe,      J.S. Bach

Introïtus                                        Wij komen tezamen – David Willcocks                 GvL 556

Kyrie en Gloria                             Missa Brevis KV 259, W.A. Mozart

Eerste Lezing

Antwoordpsalm                            Er is een roos ontsprongen

Alleluja                                          Halleluja, Ik verkondig u een tijding                       GvL 251

Evangelie-acclamatie                   Kind ons geboren                                                  GvL 627b

Geloofsbelijdenis                           Credo III                                                                GvL 812

Acclamatie bij voorbede                Kind ons geboren                                                 GvL 627b

Offerandezang                               Nu zijt wellekome [Cpl 1,2,3]                                GvL 508

Sanctus Benedictus                       Missa Brevis KV 259, W.A. Mozart

Eucharistische acclamatie              Als wij dan eten (meerstemmige zetting)

Gebed des Heren                            Pater noster                                                         GvL 820

Agnus Dei                                        Missa Brevis KV 259, W.A. Mozart

Tijdens de Communie                      De herdertjes lagen bij nachte

Tollite hostias,                                  Oratorio de Noël, C. Saint-Saëns

Hoor de eng’len zingen d’eer–         F. Mendelssohn

Zegen en wegzending                    Gebeden

Slotlied                                           Eer zij God in deze dagen

Kerstconcert Abdijkerk Loosduinen

Zondag 22 december 2019 om 13.00 uur

Liturgisch Koor Cantate Domino. Orgel: Richard Ram 

Dirigent: Jos Vranken

FLYER KERSTCONCERT 2019 (A4).pdf

P R O G R A M M A

Transeamus                                                 Hub. Cuypers

Intro uit Mount of three lights                    Bohuslav Jan Martinů.

Jos Vranken: Intro; Emiel Vogels: verteller; Elly Peeters: Engel en Mannenkoor (zittend), orgel

Quem pastores laudavere                           arr. John Rutter

Wij komen tezamen                                     arr. D. Willcocks

Noël pour l’amour de Marie                        Willem Pijper (Solo Elly; orgel)

Entre le boeuf et l’ane gris                           Anoniem

L’adieu des bergers                                      Hector Berlioz

Minuit chrétien                                              Adolphe Adam (Solo Emiel; orgel)   

Noël Wallon                                                    F.A. Gevaert

Eer zij God                                                      arr. Reginald Jacques

Orgelintermezzo

Nu zijt wellekome                                          Arr. Louis Toebosch

Een kindeke is ons geboren (mannen)        P.A. van Antwerpen

Kerstlied (Ons ghenaket die avontstaer)     Bernard Diamant         

Hoe leit dit kindeke                                        Herm. Strategier                    

’t is geboren                                                   arr. Jos Vranken

 While angels sing                                         arr. Paul Christiansen/Jos Vranken

Hark! A thrilling voice                                    Robert Wetzler

The three kings                                              Peter Cornelius

Mexican Xmas procession                           arr. Paul Christiansen        

 Ere zij God                                                    arr. J. v. d. Waart

Budapesti Lantos Kórus

 

Maandagmorgen 25 november even na 09.00 uur vertrok de bus met het gastkoor naar Boedapest. Wat een fantastische dagen hebben we achter de rug met elkaar! Hoewel we onze Hongaarse vrienden best een pittig programma voorschotelden, waren ze vol lof en dankbaar met alles wat hen overkwam. En dan natuurlijk die geweldige apotheose op zondag: ’s morgens een afgeladen kerk in Naaldwijk, een bijna 100-koppig magistraal koor, een prima orkest en organist en een gedreven dirigent Jos.

Die avond was het in De Veiling tijdens het Uitzwaaiconcert wat meer ontspannen, maar ook koorzang van hoog niveau. En wat te zeggen van de 11-jarige Sorcha, die er bijna professioneel voor een volle zaal op los danste op zijn Iers? En met veel gezelligheid na afloop werd het weekend afgesloten, veel mooie herinneringen rijker…..

Krönungsmesse Adrianuskerk Naaldwijk

Op zondag 24 november a.s. wordt het liturgisch jaar afgesloten met de uitvoering van de Krönungsmesse van Wolfgang Amadeus Mozart in de H. Adrianuskerk in Naaldwijk. Ons Liturgisch Koor Cantate Domino verleent daaraan traditioneel haar medewerking. Solisten zijn Marijke Groenendaal (sopraan), Elly Peeters-Heuchemer (alt), Theo Vogels (tenor) en zijn zoon Emiel Vogels (bas).

Behalve een flink aantal projectzangers zal dit jaar ook het Budapesti Lantos Kórus (Hongarije) meewerken. Dat koor is rond die tijd te gast in het Westland, omdat precies 50 jaar geleden de eerste muzikale contacten werden gelegd tussen Boedapest en het Westland. Zie ook ons vorige Nieuwsbericht.

Het Delfts Symphonie Orkest begeleidt ons al jaren bij deze uitvoering en zal ook dit jaar weer present zijn. Jeroen de Ridder neemt zijn vertrouwde plaats achter het orgel in. Het geheel zal onder de deskundige en bezielende leiding staan van Jos Vranken.

De uitvoering belooft een prachtige eucharistieviering te worden met meerdere muzikale hoogtepunten. Behalve de al genoemde Krönungsmesse zingen de gezamenlijke koren diverse Mozart-motetten (o.a. Alma Dei Creatoris, Benedictus sit Deus en Ave Verum) en zal het geheel worden afgesloten met het Hallelujah van Georg Friedrich Händel.

Het voorprogramma begint om 10:50 uur en de Hoogmis om 11:00 uur.

U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Bezoek Budapesti Lantos Kórus

In 1969, dit jaar dus precies 50 jaar geleden, bracht het Hongaarse koor “Budapesti Ifjúsági Müvészegyüttes” een bezoek aan Poeldijk, op uitnodiging van de Zangkoren Deo Sacrum en haar dirigent Jos Vranken. Dat was het begin van muzikale en culturele ontmoetingen in het Westland, Boedapest en zelfs Wales, die tot de dag van vandaag hun sporen nalaten.
In november komt dat koor opnieuw naar Poeldijk/Westland. Natuurlijk: de koorleden van toen zijn meestal uit beeld verdwenen en ook heeft het koor een andere naam gekregen: Budapesti Lantos Kóros, maar in hun analen zijn de intensieve contacten met het Westland nog steeds terug te vinden.
De Hongaarse koorleden en hun begeleiders worden voor 4 nachten ( donderdag 21 november t/m maandag 25 november) bij particulieren ondergebracht.
Op zondag 24 november verleent het Hongaarse koor haar medewerking aan de uitvoering van Mozarts Krönungsmesse in de H. Adrianuskerk in Naaldwijk, waar traditiegetrouw ons koor en een groep projectzangers aan meewerkt.

Een ander hoogtepunt van dat weekend is diezelfde zondag, maar dan ’s avonds. In De Veiling in Poeldijk (voorheen De Leuningjes ) wordt met een groots concert het bezoek van onze Hongaarse vrienden afgesloten. Behalve het Boedapesti koor, het kamerkoor van Deo Sacrum en ons eigen Liturgisch koor Cantate Domino zal er ruimte worden gemaakt voor een jubileumkoor. Laten we er maar geen doekjes om winden: je mag eigenlijk niet ontbreken bij dit muzikale hoogtepunt en daaraan gekoppelde after-party! Voel je welkom! De toegangsprijs is € 15,- (’s avonds aan de zaal € 19,-). Aanvang 19:30 uur

Nederlands Gregoriaans Festival

Eucharistieviering St. Marthakerk

Op zondag 12 mei 2019 zal ons koor de Eucharistieviering in de Sint-Marthakerk (Hoefkade, Den Haag) muzikaal begeleiden. Voorafgaand aan de viering zingt het koor Surrexit Christus van Mich. Praetorius  en Regina coeli van Gr. Aichinger. De viering begint met Sta op! Een morgen ongedacht (GvL 518), gevold door de Missa Pontificalis van Don Lorenzo Perosi. De geloofsbelijdenis is het Latijnse Credo III.  Tijdens de offerande zingen we Jesu dulcis van L. Bardos. Tijdens de communie zingt het koor het Ave verum van Edw. Elgar, en we sluiten de viering af met het feestelijke U zij de glorie (GvL 532). U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

Afscheidsviering Sipke de Jong

Vandaag hebben we dirigent Sipke de Jong  op een waardige manier uitgeleide gedaan. Hij was gedurende de oprichting van ons koor bereid ons tijdelijk te helpen tot we een goede dirigent hadden gevonden. Afgelopen jaren nam hij bij afwezigheid van Jos Vranken de repetities waar.

Met ‘we’ bedoelen we leden van ons liturgisch koor, oud-leden en mensen die op zeker moment het pad van Sipke gekruist hebben. Uit ons eigen verleden zagen we Betty Frijters, Carolien Houtman, Arnold Bol, Arthur Duijnstee, Piet v.d. Haak en Marjolein Larive. Ook Sita Wartna was erbij en in de kerk zaten (maar zonder stem) Ruud de Vreugd en Elles v.d. Lubbe.

Bij afwezigheid van Jos, heeft onze tenor Jan Zwaard het aangedurfd dit gezelschap te dirigeren. Heel knap wat hij voor elkaar heeft gekregen, waarvoor dank!

Sipke was jarenlang dirigent van het Haags Matrozenkoor dus ook zij waren aanwezig o.l.v Josefine Straesser.

Organist Gregor Bak en pianist Nico Hovius – oud collega’s van Sipke – hebben de viering op uitmuntende wijze luister bijgezet.

 

Alles bij elkaar: een prachtig afscheid van een innemend mens!

 

Hoogfeest van Pasen

Sint Jan de Doper, Wateringen

 

Zondag 21 april zal ons koor in samenwerking met het parochiële koor Jubilate Deo de Eucharistieviering voor het Hoogfeest van Pasen muzikaal begeleiden. De locatie is de  Sint Jan de Doper kerk aan de Herenstraat 164, 2291BL Wateringen. Voorafgaand aan de viering zingen we Surrexit Christus van Mich. Praetorius en Regina coeli van Gr. Aichinger. De mis begint met: Sta op! Een morgen ongedacht (GvL 518), gevolgd door de Missa Brevissima in C van Ernst Eberlin. De geloofsbelijdenis is de Latijnse Credo III. Tijdens de offerande zingen we Terra Tremuit van Jos. Gruber, gevolgd door het Laudate van J.B.Taizé. Het Latijnse Pater noster wordt uitgevoerd van Nik.Kedroff. Tijdens de communie zingt het koor: De Heer is waarlijk opgestaan (GvL 424) en het Ave verum van W.A. Mozart. We sluiten de viering af met het feestelijke U zij de glorie (GvL 532). Het geheel staat onder leiding van Jos Vranken. Voorganger is Pastor Ab Vijftigschild.

U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

Hoogmis Pastoor van Arskerk, 3 maart 2019

Zondag 3 maart om 10:30 uur zal ons koor de Hoogmis muzikaal begeleiden. Zowel Nederlandse gezangen als meerstemmige Latijnse gezangen worden uitgevoerd. We openen met: Locus Iste van Anton Bruckner, gevolgd door de Messe Brève in C majeur van Charles Gounod. De geloofsbelijdenis is het Latijnse Credo III.  Tijdens de offerande zingen we Haec dies van Casper Ett en sluiten af met het feestelijke Jubilate Deo van L. Halmos.

U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

Kom meezingen in ons koor !

INLOOPREPETITIE

Op woensdag 16 januari 2019 houden we weer een inlooprepetitie.

Iedereen die ook maar een beetje geïnteresseerd is in (liturgische) koorzang is meer dan welkom. Wij zorgen dat voor iedereen een pakketje klaar ligt met de stukken die we die avond zingen. Tip: kom niet alleen! Als je samen komt (met je buurvrouw, met je broer, met je oma, met je vriend, met je moeder etc.) stimuleer je elkaar en kan je tot grote hoogte groeien…..! Daar gaat onze dirigent Jos Vranken, wel voor zorgen…..

Gewoon proberen! Niet denken, dat het niks voor je is. En als je geen noten kan lezen, ben je niet de enige. Zeker niet zeggen, dan je niet kan zingen. Daar hebben we onze mensen voor die dat wel kunnen bepalen. Geef één avond van de week een nuttige slinger en ga/kom zingen! We beginnen om 20.00 (vanaf 19.30 is er koffie) en we gaan in één adem door tot 21.30. Daarna nog effe gezellig nababbelen met een drankje en (vaak) een hapje. Waar?

In het Hofstad Lyceum (het voormalige St. Janscollege) aan het Colijnplein 9 in Den Haag). Ingang (ook voor parkeren) in Donker Curtiusstraat. Tegenover de achterkant van het zwembad aan de rechterkant kunt u het schoolplein inrijden. LET OP er staan daar 2  beton paaltjes met daarachter een open hek.

Nogmaals: van harte welkom!