Inlooprepetitie woensdag 10 mei 2017 was een succes

Maar liefst 15 mensen (S4-A8-T2-B1) gaven gehoor aan onze uitnodiging op 10 mei naar de inlooprepetitie te komen. Met de koorleden meegerekend (S8-A10-T5-B5) kwamen wij in totaal op een geweldige hoeveelheid van 43 mensen! Een aantal waar wij wel op hadden gehoopt, maar niet op hadden gerekend, zoals voorzitter Aad dat verwoordde in zijn welkomstwoord. Fijn was dat ook Elly Peeters weer in ons midden was.

Jos begon dit keer met wat uitgebreidere stemoefeningen, om eventueel ongeoefende stemmen goed los te kunnen maken. Voor de avond was een speciaal papier gemaakt met daarop een aantal liederen. Gestart werd met het lied op de achterkant ‘God be with you till we meet again’, daarna kwam ‘Gouden harpen hoor ik ruisen’ aan de beurt, toen ‘God so loved the world’ en tenslotte het lied op de voorkant ‘Jesu dulcis memoria’. Al repeterende, gaf Jos tevens uitleg over de verschillende muziektermen die wij al zingende tegenkwamen en daar konden zelfs ook de ‘doorgewinterde’ CD-leden nog wat van opsteken! Na het doornemen van de stukken ging Jos in de herhaling met als eerste God be with you till we meet again, toen Jesu dulcis memoria en Gouden harpen hoor ik ruisen en als laatste God so loved the world. Als ‘afscheidstune’ werd aan het eind nog één keer (heel toepasselijk) het ‘God be with you till we meet again’ gezongen, waarna Jos alle gasten bedankte voor hun aanwezigheid. Deze avond was bij wijze van experiment, zei hij, en hopelijk blijft het niet bij deze ene keer. Ten slotte kreeg iedereen nog een enquête uitgereikt, waarop hij/zij d.m.v. cijfers kon aangeven wat men van de avond gevonden had. Toen was het tijd om de droge kelen te dorsen met een drankje, aangeboden door Cantate Domino!

Comments are Disabled