Onze Nederlandse motetten

Sorteren met pijltjes in de kopregel

Nederlandse motetten 19-10-2016  
1Alles wat adem heeft, psalm 150Antoine Oomen
2Als wij dan eten van dit brood
3Blijf mij nabij
4Cantabo Domino
5Daar juicht een toon + Zegen ons algoede
6Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
7Gij die geroepen heeft
8God van de heerscharen, psalm 80
9Heer onze heer hoe machtig is uw naam
10Houdt mij in leven
11Keer u om
12Koning is onze god
13Loof de heer al wat gemaakt is
14Lang zullen ze leven
15U zij de glorie
16Uit vuur en ijzer
17Zingt mensen bij het ochtendgloren
18Zomaar een dak
19Lied van de wegzending
20Zo spreekt de Heer, acclamaties
21Cantatorium uit psalm 63
22Waar vriendschap heerstH. in 't veld
23Zingt God de Heer de almachtige Koning
24Waarlijk de Heer is verrezen,
25Hier wordt een huis
26Christus die verrezen is
27Psalm 18, Heer, U heb ik lief
28Wij zoeken U als wij samen komen
29God , mijn God, ik zoek naar U