Ons koor

Het liturgisch koor Cantate Domino is opgericht in 1997. Sinds de oprichting is het koor qua ledenaantal flink gegroeid, maar ook de kwaliteit van het koor is sterk toegenomen.
Het koor repeteert wekelijks op woensdagavond in de aula van het Hofstad Lyceum (ofwel de kapel van het voormalige St. Janscollege) aan het Colijnplein in Den Haag. De repetitie begint om acht uur, maar vanaf half acht druppelen er al koorleden binnen voor een kopje koffie en gezellig bijkletsen. Tijdens de repetitie die tot ongeveer half tien duurt wordt er door ongeveer twaalf sopranen, vijftien alten, acht tenoren en zeven bassen onder leiding van de deskundige en zeer ervaren dirigent Jos Vranken gewerkt aan verschillende stukken. Met een flinke dosis humor wordt toch serieus gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoeringen. De repetitie wordt vervolgens sfeervol afgesloten met een ongedwongen en gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.
In de regel zingen we elke vier à vijf weken in de regio Haaglanden; meestal op een bijzondere gebeurtenis luister bij te zetten. De kerk aan de Elandstraat wordt regelmatig met een bezoek vereerd, maar ook de kapel van het MCH Westeinde, de Kerk van de Goede Herder in Wassenaar en andere kerken worden aangedaan. Tevens is er jaarlijks de afsluiting van het kerkelijk jaar met een uitvoering van de Krönungsmesse van Mozart in de Adrianuskerk in Naaldwijk.
Echter, het koor zingt niet alleen bij kerkelijke vieringen. Regelmatig wordt het koor door zorgcentra gevraagd voor een concert of een bijzondere viering kleur te geven. Tevens is er jaarlijks het goed bezochte "Romantisch Kerstconcert" in de Loosduinse Abdijkerk. Dit concert is in de loop der jaren uitgegroeid tot een zeer sfeervolle, warme traditie.
Tevens wil het koor ook nog weleens een reisje maken om elders in het land (of buitenland) een concert te geven. Op deze manier bezoekt Cantate Domino vele locaties en is het koor een graag geziene en welkome gast! De leden van Cantate Domino zijn er dan ook trots op dat het koor langzaam maar zeker is uitgegroeid tot een begrip in de hele regio.

Onze dirigent

jvranken

Met enige trots kan Cantate Domino zeggen dat zij onder leiding staan van Jos Vranken junior.

Jos Vranken junior is geboren op 1 augustus 1939 te Rijswijk (Zuid-Holland) en stamt uit een muzikaal geslacht: hij vormt de vierde achtereenvolgende generatie die zich bezighoudt met de muziek; met de koormuziek in het bijzonder. Hij volgt daarmee zijn vader op die een der bekendste Nederlandse mannenkoordirigenten was en zijn grootvader, die onder meer werkzaam was aan de Utrechtse kathedrale kerk.

De eerste schreden op het muzikale pad zette hij dan ook onder leiding van vader en grootvader. Sinds 1958 is Jos steeds werkzaam geweest in de koorwereld. Zijn eerste ambt van directeur-organist was in Tiel aan de Dominicusparochie. Uiteindelijk belandt hij in oktober 1962 in Poeldijk, waar hij als directeur-organist wordt benoemd aan de kerk van de Heilige Bartholomeus. Het afscheid op 1 oktober 1995 betekende een einde van een dienstverband van precies 33 jaar. Aardig om te weten is dat Jos in 2009 weer een tijdelijk dienstverband is aangegaan in Poeldijk als directeur van Deo Sacrum dat, door omstandigheden, plotseling zonder directie zijn komen zitten.

Met Cantate Domino repeteert hij sinds 1999 wekelijks en luistert met regelmaat liturgische vieringen op in de gehele regio Haaglanden of daarbuiten.

Voor een uitgebreide curriculum vitae kunt u terecht op zijn eigen homepage.