Hoogmis Pastoor van Arskerk, 3 maart 2019

Zondag 3 maart om 10:30 uur zal ons koor de Hoogmis muzikaal begeleiden. Zowel Nederlandse gezangen als meerstemmige Latijnse gezangen worden uitgevoerd. We openen met: Locus Iste van Anton Bruckner, gevolgd door de Messe Brève in C majeur van Charles Gounod. De geloofsbelijdenis is het Latijnse Credo III.  Tijdens de offerande zingen we Haec dies van Casper Ett en sluiten af met het feestelijke Jubilate Deo van L. Halmos.

U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

Comments are Disabled