Even omkijken

26 november 2017 Krönungsmesse, Naaldwijk

Met een aantal projectzangers, met het West Nederlands Bach Orkest en met Jeroen de Ridder achter het orgel voerden we zondag 26 november 2017 in de Naaldwijkse Adrianuskerk Mozarts’ Krönungsmesse uit. We hadden ervoor gekozen (vooral om financiële redenen) de generale repetitie de dag ervóór te schrappen en om kort te gaan: dat doen we geen tweede keer! Het is heel goed dat we nu die ervaring hebben, maar op deze manier hebben we te weinig ruimte om reparaties aan te brengen in bepaalde passages. De repetitie op de vroege zondagmorgen was dan ook meer een gevecht met de klok. Maar uiteindelijk kwamen zowel de Krönungsmesse als de motetten zeer acceptabel uit de verf. Tijdens het aansluitende Caeciliafeest kregen Theo Kroon (60 jaar), Cisca van der Sluijs-Coenen, Mia Vente-Peters en Sita Wartna (allen 40 jaar) de Sint Gregoriusversierselen opgespeld en werden ze in de bloemetjes gezet vanwege hun jubileum. Elly Peeters-Heuchemer was datzelfde de vorige dag al in Poeldijk overkomen, vanwege haar 50-jarig jubileum, maar ook nu werd ze nog even naar voren gehaald. Alle jubilarissen: nogmaals van harte gefeliciteerd!

17 december 2017 Romantisch Kerstconcert, Abdijkerk Loosduinen

Wat hebben we een geweldig kerstconcert neergezet met z’n allen! De Abdijkerk puilde uit (met zelfs publiek op de gang) op dit voor ons ongebruikelijke aanvangstijdstip van 13.00 uur. Misschien juist daardoor (met name ouderen vinden het best bezwaarlijk in het donker huiswaarts te keren), maar ook de aangepaste toegangsprijs van € 10 en de lengte van het concert (maximaal 70 minuten) zorgden voor de overweldigende belangstelling. Hoe het ook zij: deze formule continueren we volgend jaar! Respect en waardering gaat uit naar elke betrokkene: we waren echt optimaal geconcentreerd, Jos gedreven en ontspannen, Richard Ram als organist perfect subtiel en wat mogen we ons gelukkig prijzen met solisten als Elly en Emiel! Wat een stemmen, wat een sfeer…! De beelden en klanken zullen vast hier en daar nog rondzweven in de herinnering….   

Comments are Disabled