Ereleden

Sinds de ledenvergadering van 2015 kent ons koor het fenomeen ‘Erelid’.

Erevoorzitter met oorkonde

Een glunderende Erevoorzitter

Dhr. Theo Vogels – betrokken bij de oprichting van het koor in 1997, twaalf achtereenvolgende jaren voorzitter, aanjager en procesbewaker bij allerlei activiteiten en zelfs vanuit zijn verblijf in Spanje enorm kritisch en betrokken bij het wel en wee van het koor – werd op 15 april 2015 na acclamatie door de aanwezige koorleden en na het voorlezen van de ‘laudatio’ door de nestor van het koor dhr. Theo Kroon, benoemd tot bijzonder erelid van het koor, namelijk erevoorzitter. Al een enorme staat van dienst opgebouwd bij andere koren, blijft hij actief tenor en zet zich in voor de website van ons koor. Hulde!

Erelid Nico Poort

Erevoorzitter decoreert Erelid

Een jaar later, tijdens de ledenvergadering van 30 maart 2016, viel dhr. Nico Poort dezelfde eer te beurt, zij het dat hij tot ‘gewoon’ erelid werd benoemd. Hij is twaalf jaar lang secretaris geweest van het koor, maar dat combineerde hij gedurende een aantal jaren met het penningmeesterschap, terwijl hij het laatste jaar daarbij ook nog eens voorzitter was. Delegeren was niet z’n grootste vaardigheid, want hij wilde altijd nauw betrokken blijven bij alle activiteiten die het bestuur ontplooide. Alles bijeen: een sterk staaltje

Beide heren kregen – behalve de daarbij behorende oorkonde – de originele koorspeld opgespeld, voorzien van een klein robijntje. Dat zij het nog jaren waardig en in goede gezondheid mogen dragen als bewijs van hun bijna onbegrensde inzet voor het Liturgisch koor Cantate Domino.

 

Comments are Disabled