Posts in Category: Uncategorized

Nachtmis Elandstraat kerk

 Kerstnacht 24 december 2019  om  22.30 uur;

Elandstraat Kerk  Den Haag

Voorgangers: Pastor V. Wang svd; Marijke Witteman pw  m.m.v.

Liturgisch Koor Cantate Domino en Ed van Aken orgel/vleugel

Dirigent: Jos Vranken

Gezangen voor de viering:

Transeamus –                                 Hubert Cuypers

Mary Mother sweet and mild

Wohl mir dass ich Jesus habe,      J.S. Bach

Introïtus                                        Wij komen tezamen – David Willcocks                 GvL 556

Kyrie en Gloria                             Missa Brevis KV 259, W.A. Mozart

Eerste Lezing

Antwoordpsalm                            Er is een roos ontsprongen

Alleluja                                          Halleluja, Ik verkondig u een tijding                       GvL 251

Evangelie-acclamatie                   Kind ons geboren                                                  GvL 627b

Geloofsbelijdenis                           Credo III                                                                GvL 812

Acclamatie bij voorbede                Kind ons geboren                                                 GvL 627b

Offerandezang                               Nu zijt wellekome [Cpl 1,2,3]                                GvL 508

Sanctus Benedictus                       Missa Brevis KV 259, W.A. Mozart

Eucharistische acclamatie              Als wij dan eten (meerstemmige zetting)

Gebed des Heren                            Pater noster                                                         GvL 820

Agnus Dei                                        Missa Brevis KV 259, W.A. Mozart

Tijdens de Communie                      De herdertjes lagen bij nachte

Tollite hostias,                                  Oratorio de Noël, C. Saint-Saëns

Hoor de eng’len zingen d’eer–         F. Mendelssohn

Zegen en wegzending                    Gebeden

Slotlied                                           Eer zij God in deze dagen

Kerstconcert Abdijkerk Loosduinen

Zondag 22 december 2019 om 13.00 uur

Liturgisch Koor Cantate Domino. Orgel: Richard Ram 

Dirigent: Jos Vranken

FLYER KERSTCONCERT 2019 (A4).pdf

P R O G R A M M A

Transeamus                                                 Hub. Cuypers

Intro uit Mount of three lights                    Bohuslav Jan Martinů.

Jos Vranken: Intro; Emiel Vogels: verteller; Elly Peeters: Engel en Mannenkoor (zittend), orgel

Quem pastores laudavere                           arr. John Rutter

Wij komen tezamen                                     arr. D. Willcocks

Noël pour l’amour de Marie                        Willem Pijper (Solo Elly; orgel)

Entre le boeuf et l’ane gris                           Anoniem

L’adieu des bergers                                      Hector Berlioz

Minuit chrétien                                              Adolphe Adam (Solo Emiel; orgel)   

Noël Wallon                                                    F.A. Gevaert

Eer zij God                                                      arr. Reginald Jacques

Orgelintermezzo

Nu zijt wellekome                                          Arr. Louis Toebosch

Een kindeke is ons geboren (mannen)        P.A. van Antwerpen

Kerstlied (Ons ghenaket die avontstaer)     Bernard Diamant         

Hoe leit dit kindeke                                        Herm. Strategier                    

’t is geboren                                                   arr. Jos Vranken

 While angels sing                                         arr. Paul Christiansen/Jos Vranken

Hark! A thrilling voice                                    Robert Wetzler

The three kings                                              Peter Cornelius

Mexican Xmas procession                           arr. Paul Christiansen        

 Ere zij God                                                    arr. J. v. d. Waart

Budapesti Lantos Kórus

 

Maandagmorgen 25 november even na 09.00 uur vertrok de bus met het gastkoor naar Boedapest. Wat een fantastische dagen hebben we achter de rug met elkaar! Hoewel we onze Hongaarse vrienden best een pittig programma voorschotelden, waren ze vol lof en dankbaar met alles wat hen overkwam. En dan natuurlijk die geweldige apotheose op zondag: ’s morgens een afgeladen kerk in Naaldwijk, een bijna 100-koppig magistraal koor, een prima orkest en organist en een gedreven dirigent Jos.

Die avond was het in De Veiling tijdens het Uitzwaaiconcert wat meer ontspannen, maar ook koorzang van hoog niveau. En wat te zeggen van de 11-jarige Sorcha, die er bijna professioneel voor een volle zaal op los danste op zijn Iers? En met veel gezelligheid na afloop werd het weekend afgesloten, veel mooie herinneringen rijker…..

Krönungsmesse Adrianuskerk Naaldwijk

Op zondag 24 november a.s. wordt het liturgisch jaar afgesloten met de uitvoering van de Krönungsmesse van Wolfgang Amadeus Mozart in de H. Adrianuskerk in Naaldwijk. Ons Liturgisch Koor Cantate Domino verleent daaraan traditioneel haar medewerking. Solisten zijn Marijke Groenendaal (sopraan), Elly Peeters-Heuchemer (alt), Theo Vogels (tenor) en zijn zoon Emiel Vogels (bas).

Behalve een flink aantal projectzangers zal dit jaar ook het Budapesti Lantos Kórus (Hongarije) meewerken. Dat koor is rond die tijd te gast in het Westland, omdat precies 50 jaar geleden de eerste muzikale contacten werden gelegd tussen Boedapest en het Westland. Zie ook ons vorige Nieuwsbericht.

Het Delfts Symphonie Orkest begeleidt ons al jaren bij deze uitvoering en zal ook dit jaar weer present zijn. Jeroen de Ridder neemt zijn vertrouwde plaats achter het orgel in. Het geheel zal onder de deskundige en bezielende leiding staan van Jos Vranken.

De uitvoering belooft een prachtige eucharistieviering te worden met meerdere muzikale hoogtepunten. Behalve de al genoemde Krönungsmesse zingen de gezamenlijke koren diverse Mozart-motetten (o.a. Alma Dei Creatoris, Benedictus sit Deus en Ave Verum) en zal het geheel worden afgesloten met het Hallelujah van Georg Friedrich Händel.

Het voorprogramma begint om 10:50 uur en de Hoogmis om 11:00 uur.

U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Bezoek Budapesti Lantos Kórus

In 1969, dit jaar dus precies 50 jaar geleden, bracht het Hongaarse koor “Budapesti Ifjúsági Müvészegyüttes” een bezoek aan Poeldijk, op uitnodiging van de Zangkoren Deo Sacrum en haar dirigent Jos Vranken. Dat was het begin van muzikale en culturele ontmoetingen in het Westland, Boedapest en zelfs Wales, die tot de dag van vandaag hun sporen nalaten.
In november komt dat koor opnieuw naar Poeldijk/Westland. Natuurlijk: de koorleden van toen zijn meestal uit beeld verdwenen en ook heeft het koor een andere naam gekregen: Budapesti Lantos Kóros, maar in hun analen zijn de intensieve contacten met het Westland nog steeds terug te vinden.
De Hongaarse koorleden en hun begeleiders worden voor 4 nachten ( donderdag 21 november t/m maandag 25 november) bij particulieren ondergebracht.
Op zondag 24 november verleent het Hongaarse koor haar medewerking aan de uitvoering van Mozarts Krönungsmesse in de H. Adrianuskerk in Naaldwijk, waar traditiegetrouw ons koor en een groep projectzangers aan meewerkt.

Een ander hoogtepunt van dat weekend is diezelfde zondag, maar dan ’s avonds. In De Veiling in Poeldijk (voorheen De Leuningjes ) wordt met een groots concert het bezoek van onze Hongaarse vrienden afgesloten. Behalve het Boedapesti koor, het kamerkoor van Deo Sacrum en ons eigen Liturgisch koor Cantate Domino zal er ruimte worden gemaakt voor een jubileumkoor. Laten we er maar geen doekjes om winden: je mag eigenlijk niet ontbreken bij dit muzikale hoogtepunt en daaraan gekoppelde after-party! Voel je welkom! De toegangsprijs is € 15,- (’s avonds aan de zaal € 19,-). Aanvang 19:30 uur

Nederlands Gregoriaans Festival

Eucharistieviering St. Marthakerk

Op zondag 12 mei 2019 zal ons koor de Eucharistieviering in de Sint-Marthakerk (Hoefkade, Den Haag) muzikaal begeleiden. Voorafgaand aan de viering zingt het koor Surrexit Christus van Mich. Praetorius  en Regina coeli van Gr. Aichinger. De viering begint met Sta op! Een morgen ongedacht (GvL 518), gevold door de Missa Pontificalis van Don Lorenzo Perosi. De geloofsbelijdenis is het Latijnse Credo III.  Tijdens de offerande zingen we Jesu dulcis van L. Bardos. Tijdens de communie zingt het koor het Ave verum van Edw. Elgar, en we sluiten de viering af met het feestelijke U zij de glorie (GvL 532). U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

Afscheidsviering Sipke de Jong

Vandaag hebben we dirigent Sipke de Jong  op een waardige manier uitgeleide gedaan. Hij was gedurende de oprichting van ons koor bereid ons tijdelijk te helpen tot we een goede dirigent hadden gevonden. Afgelopen jaren nam hij bij afwezigheid van Jos Vranken de repetities waar.

Met ‘we’ bedoelen we leden van ons liturgisch koor, oud-leden en mensen die op zeker moment het pad van Sipke gekruist hebben. Uit ons eigen verleden zagen we Betty Frijters, Carolien Houtman, Arnold Bol, Arthur Duijnstee, Piet v.d. Haak en Marjolein Larive. Ook Sita Wartna was erbij en in de kerk zaten (maar zonder stem) Ruud de Vreugd en Elles v.d. Lubbe.

Bij afwezigheid van Jos, heeft onze tenor Jan Zwaard het aangedurfd dit gezelschap te dirigeren. Heel knap wat hij voor elkaar heeft gekregen, waarvoor dank!

Sipke was jarenlang dirigent van het Haags Matrozenkoor dus ook zij waren aanwezig o.l.v Josefine Straesser.

Organist Gregor Bak en pianist Nico Hovius – oud collega’s van Sipke – hebben de viering op uitmuntende wijze luister bijgezet.

 

Alles bij elkaar: een prachtig afscheid van een innemend mens!

 

Hoogfeest van Pasen

Sint Jan de Doper, Wateringen

 

Zondag 21 april zal ons koor in samenwerking met het parochiële koor Jubilate Deo de Eucharistieviering voor het Hoogfeest van Pasen muzikaal begeleiden. De locatie is de  Sint Jan de Doper kerk aan de Herenstraat 164, 2291BL Wateringen. Voorafgaand aan de viering zingen we Surrexit Christus van Mich. Praetorius en Regina coeli van Gr. Aichinger. De mis begint met: Sta op! Een morgen ongedacht (GvL 518), gevolgd door de Missa Brevissima in C van Ernst Eberlin. De geloofsbelijdenis is de Latijnse Credo III. Tijdens de offerande zingen we Terra Tremuit van Jos. Gruber, gevolgd door het Laudate van J.B.Taizé. Het Latijnse Pater noster wordt uitgevoerd van Nik.Kedroff. Tijdens de communie zingt het koor: De Heer is waarlijk opgestaan (GvL 424) en het Ave verum van W.A. Mozart. We sluiten de viering af met het feestelijke U zij de glorie (GvL 532). Het geheel staat onder leiding van Jos Vranken. Voorganger is Pastor Ab Vijftigschild.

U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

Hoogmis Pastoor van Arskerk, 3 maart 2019

Zondag 3 maart om 10:30 uur zal ons koor de Hoogmis muzikaal begeleiden. Zowel Nederlandse gezangen als meerstemmige Latijnse gezangen worden uitgevoerd. We openen met: Locus Iste van Anton Bruckner, gevolgd door de Messe Brève in C majeur van Charles Gounod. De geloofsbelijdenis is het Latijnse Credo III.  Tijdens de offerande zingen we Haec dies van Casper Ett en sluiten af met het feestelijke Jubilate Deo van L. Halmos.

U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

Kom meezingen in ons koor !

INLOOPREPETITIE

Op woensdag 16 januari 2019 houden we weer een inlooprepetitie.

Iedereen die ook maar een beetje geïnteresseerd is in (liturgische) koorzang is meer dan welkom. Wij zorgen dat voor iedereen een pakketje klaar ligt met de stukken die we die avond zingen. Tip: kom niet alleen! Als je samen komt (met je buurvrouw, met je broer, met je oma, met je vriend, met je moeder etc.) stimuleer je elkaar en kan je tot grote hoogte groeien…..! Daar gaat onze dirigent Jos Vranken, wel voor zorgen…..

Gewoon proberen! Niet denken, dat het niks voor je is. En als je geen noten kan lezen, ben je niet de enige. Zeker niet zeggen, dan je niet kan zingen. Daar hebben we onze mensen voor die dat wel kunnen bepalen. Geef één avond van de week een nuttige slinger en ga/kom zingen! We beginnen om 20.00 (vanaf 19.30 is er koffie) en we gaan in één adem door tot 21.30. Daarna nog effe gezellig nababbelen met een drankje en (vaak) een hapje. Waar?

In het Hofstad Lyceum (het voormalige St. Janscollege) aan het Colijnplein 9 in Den Haag). Ingang (ook voor parkeren) in Donker Curtiusstraat. Tegenover de achterkant van het zwembad aan de rechterkant kunt u het schoolplein inrijden. LET OP er staan daar 2  beton paaltjes met daarachter een open hek.

Nogmaals: van harte welkom!

Romantisch Kerstconcert 2018 Loosduinen

Zondag 16 december is er het jaarlijkse Kerstconcert in de Abdijkerk, Willem III straat 40, Loosduinen. Aanvangstijd 13.00 uur.

Kaarten à 10,- €  aan de kerk  of via de website www.cantate-domino.nl

De deuren gaan open om 12.30 uur. Gereserveerde kaarten kunnen tot uiterlijk 12.45 uur afgehaald worden

Krönungsmesse Naaldwijk 2018

Wat kunnen we terugkijken op een fantastische viering in de Naaldwijkse St. Adrianuskerk! Nadrukkelijk overheerst het gevoel dat we daar samen, met elkaar aan gewerkt hebben: van koor- en projectleden tot solisten, van orkest tot organist, van dirigent tot pastoor. En anno 2018 horen daar ook de donateurs en sponsors bij: zonder hun financiële inbreng is een dergelijke uitvoering op zijn minst erg hoog gegrepen, zo niet onmogelijk. We zijn hen erg veel dank verschuldigd. In de wandelgangen werd opgevangen dat de uitvoering van Mozarts Krönungsmesse een van de betere van de laatste jaren is geweest.

Meer dan alleen zingen

7 Maart 2018 is er een inloop repetitie waarvoor u van harte uitgenodigd bent. In onderstaand bericht leest u hier meer over. Dat wij ook veel aandacht besteden aan de sociale contacten blijkt uit een paar foto’s welke genomen zijn bij onze jaarlijkse Nieuwjaars receptie, welke 8 januari, na een korte repetitie, gehouden werd.

De Voorzitter met zijn Nieuwjaarsboodschap

’n lekker hapje doet het ook altijd wel

Waarover spraken zij ?

InloopRepetitie 7 maart 2018

Iets voor jou? Zomaar, eens aansluiten bij een repetitie van ons koor? Vergis je niet: het is niet zomaar wat weg staan zingen met elkaar. Op veel momenten is het topsport: controle van de ademhaling, partituur lezen en letten op de dirigent, concentratie en luisteren naar jezelf en naar je omgeving. En zo komen tot prachtige meerstemmige, veelkleurige zang. Je zou je eens moeten openstellen voor een dergelijke ervaring! En dan de gezelligheid vóór de repetitie en daarna, een super-formule! Kom de sfeer eens proeven, daag jezelf eens uit, stap eens over die drempel….! Ter geruststelling: je hoeft echt niet over een bijzondere stem te beschikken en noten lezen kan ook lang niet iedereen. We zien je graag op 7 maart. Vanaf 19.30 uur is er koffie, we repeteren van 20.00 uur tot 21.30 uur en daarna (als je zin en tijd hebt) is er een drankje en (vaak) een hapje. We repeteren in het Hofstad Lyceum, ingang Donker Curtiusstraat in Den Haag (achter het winkelcentrum aan het Savornin Lohmanplein). We gaan elkaar zien…..! Welkom!!

Even omkijken

26 november 2017 Krönungsmesse, Naaldwijk

Met een aantal projectzangers, met het West Nederlands Bach Orkest en met Jeroen de Ridder achter het orgel voerden we zondag 26 november 2017 in de Naaldwijkse Adrianuskerk Mozarts’ Krönungsmesse uit. We hadden ervoor gekozen (vooral om financiële redenen) de generale repetitie de dag ervóór te schrappen en om kort te gaan: dat doen we geen tweede keer! Het is heel goed dat we nu die ervaring hebben, maar op deze manier hebben we te weinig ruimte om reparaties aan te brengen in bepaalde passages. De repetitie op de vroege zondagmorgen was dan ook meer een gevecht met de klok. Maar uiteindelijk kwamen zowel de Krönungsmesse als de motetten zeer acceptabel uit de verf. Tijdens het aansluitende Caeciliafeest kregen Theo Kroon (60 jaar), Cisca van der Sluijs-Coenen, Mia Vente-Peters en Sita Wartna (allen 40 jaar) de Sint Gregoriusversierselen opgespeld en werden ze in de bloemetjes gezet vanwege hun jubileum. Elly Peeters-Heuchemer was datzelfde de vorige dag al in Poeldijk overkomen, vanwege haar 50-jarig jubileum, maar ook nu werd ze nog even naar voren gehaald. Alle jubilarissen: nogmaals van harte gefeliciteerd!

17 december 2017 Romantisch Kerstconcert, Abdijkerk Loosduinen

Wat hebben we een geweldig kerstconcert neergezet met z’n allen! De Abdijkerk puilde uit (met zelfs publiek op de gang) op dit voor ons ongebruikelijke aanvangstijdstip van 13.00 uur. Misschien juist daardoor (met name ouderen vinden het best bezwaarlijk in het donker huiswaarts te keren), maar ook de aangepaste toegangsprijs van € 10 en de lengte van het concert (maximaal 70 minuten) zorgden voor de overweldigende belangstelling. Hoe het ook zij: deze formule continueren we volgend jaar! Respect en waardering gaat uit naar elke betrokkene: we waren echt optimaal geconcentreerd, Jos gedreven en ontspannen, Richard Ram als organist perfect subtiel en wat mogen we ons gelukkig prijzen met solisten als Elly en Emiel! Wat een stemmen, wat een sfeer…! De beelden en klanken zullen vast hier en daar nog rondzweven in de herinnering….   

Onze dirigent Jos Vranken 60 jaar koordirigent

Zijn eerste mannenkoor Orpheus Vlaardingen in de jaren 60 van de vorige eeuw

Zeker 30 jaar geleden, maar nog steeds zijn duidelijke manier van dirigeren in deze tijd

Zaterdag 13 januari 2018 viert onze dirigent Jos Vranken tijdens de Eucharistieviering in de St. Bartholomeuskerk in Poeldijk zijn 60 jarig jubileum als toonkunstenaar ( 19:00 uur). Samen met het parochiekoor Deo Sacrum, gemengde koren Soli Deo Gloria en Corona uit Wateringen en gastzangers, die de afgelopen jaren onder zijn leiding gezongen hebben, wordt tijdens deze feestelijke viering de Missa Te Deum Laudamus van Hendrik Andriessen uitgevoerd. Organist is Steven van Wieren. Ook een dubbelkwartet van Muziekvereniging Pius X werkt mee. Dit alles onder leiding van de Jubilaris. Naast deze mis worden gezongen: Jubilate Deo van László Halmos, Offertorium Juicht en Exsultate Deo van Herman Strategier ( één van zijn leraren aan de kerkmuziekschool in Utrecht), Jesu Dulcis van Lajos Bárdos en La Rédemption van Charles Gounod. Maar ook Nederlands  komt aan bod met: Psalm 150 ( Alles wat adem heeft ) van Antoine Oomen, Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en U zij de glorie van G.F. Händel.

Na afloop van de viering kunt u Jos Vranken tijdens de receptie in de kerk feliciteren.

Jos met Liturgisch Koor Cantate Domino in Elandstraatkerk Den Haag (2017)

125 jaar Elandstraatkerk

 

Zondag 10 december om 11.00 uur is de afsluiting van de viering Elandstraatkerk 125 jaar, welke 26 november 2017 werd gestart. De Bisschop van Rotterdam, Mgr van den Hende, Pastoor Langerhuizen en pastor Mw. Witteman gaan voor. Het Liturgisch koor Cantate Domino voert naast de Kleine Orgelsolo Messe van Jos. Hayden, het Tebe poiem van D. Bortnianski, het O Bone Jesu van C.G. Reissiger en het Jubilate van L. Halmos  uit.

St Caecilia met 4 jubilea

Zondag 26 november, na de geslaagde uitvoering van de Kronungsmesse van W.A. Mozart in de Adrianus kerk Naaldwijk volgde de viering van St. Caecilia, de patrones van o.a. de koorzang. Na de welkomstkoffie volgde er een drankje om een toost te kunnen uitbrengen op de jubilarissen. Op onnavolgbare wijze werden de jubilarissen Mia Vente (40 jaar), Sita Wartna (40 jaar), Cisca van der Sluijs (40 Jaar), Elly Peters (50 jaar) en Theo Kroon (60 Jaar), toegesproken door onze dirigent Jos Vranken.

Helaas moesten we ook afscheid nemen van ons trouwe koorlid Arthur Duijnstee. Een bijzonder mens die gedurende meer dan 20 jaar, vanaf de oprichting als algemeen bestuurslid en later als trouwe 1e tenor zich altijd bezig hield met ondersteunende en uitvoerende taken.  Wekelijks was hij ruim van te voren bezig met de koffie en het gereedzetten van de stoelen en vleugel en na afloop was hij verantwoordelijk om alles weer in de oorspronkelijk staat terug te brengen. De Erevoorzitter Theo Vogels bedankte hem hiervoor en spelde hem de button “Best of the Best” op.

Viering van Christus Koning

Traditiegetrouw verzorgt ons koor op zondag 26 november de viering van Christus Koning in de Sint Adrianuskerk, Molenstraat 31 te Naaldwijk. De viering begint om 11.00 uur, maar de zang start om 10.45 uur.

Dit jaar wordt wederom de Krönungsmesse van Mozart ten gehore gebracht. m.m.v de solisten Marijke Groenendaal, Elly Peeters en vader en zoon Theo en Emiel Vogels. De muzikale begeleiding is van Jeroen de Ridder ( orgel) en het West Nederlands Bach orkest. Daarnaast worden het Ave Verum, Alma Dei creatoris, Benedictus sit Deus, Regina coeli van Mozart en Halleluja van Händel gezongen. Ook zal er een aantal Nederlandse liederen gezongen worden en de Eucharistieviering wordt besloten met het bekende “Aan U o Koning der eeuwen”.  De algehele muzikale leiding is in vertrouwde handen van Jos Vranken.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar in deze kerk is altijd een indrukwekkende en feestelijke afsluiting. U bent van harte welkom om bij deze viering aanwezig te zijn.